Catalogue of organizations by region (on codes OKATO)
Krasnoyarskij region (04)