Catalogue of organizations by region (on codes OKATO)
Voronezhskaya area (20)