Catalogue of organizations by region (on codes OKATO)
Udmurtskaya Respublika (94)