Catalogue of organizations by region (on codes OKATO)
Evrejskaya avtonomnaya area (99)